Nhị Thập Anh Hào: Kết Quả

13/12/2023

Nhị Thập Anh Hào: Kết Quả 

Bổn trang xint hông báo kết quả giải đấu Nhị Thập Anh Hào!!!

 • Bổn trang xin chúc mừng 2 đội Quán Quân tại giải đấu Nhị Thập Anh Hào
  • Cụm S2 và S5: Đội Tinh MF
  • Cụm S8 và S11: Mr Dung
 • Kết Quả

 • Xếp hạng

 • Chỉ số sát thương của 3 đội cụm S8 và S11
  • Trận : Hào Kiệt vs ok
   • Điểm sát thương Hào Kiệt: 650872 và ok: 1216200
   • Điểm bị sát thương Hào Kiệt: 1216200 và ok: 650872 
  • Trận: Cùi Bắp và ok
   • Điểm sát thương Cùi Bắp: 565182 và ok: 299812
   • Điểm bị sát thương Cùi Bắp: 299812 và ok: 565182  
  • Trận: Hào Kiệt và Cùi Bắp
   • Điểm sát thương Hào Kiệt: 914236 và Cùi Bắp: 398081
   • Điểm bị sát thương Hào Kiệt: 299812 và ok:398081  
  • Tổng Sát thương của 3 đội
   • Đội ok: 299958
   • Đội Hào Kiệt: -49173
   • Đội Cùi Bắp: -250785

Mọi thắc mắc các chư vị vui lòng liên hệ fanpage để được giải đáp

VLTK2005 Kính Báo!!!