Nhị Thập Anh Hào: Kết Quả

04/12/2023

Nhị Thập Anh Hào: Kết Quả

Bổn trang xin thông báo kết quả giải đấu ngày 2-12 và 3-12!!!

  • Kết Quả ngày thi đấu 2-12

  • Kết Quả ngày thi đấu 3-12

  • Các đội tham gia vào vòng Chung Kết

VLTK2005 Kính Báo!!!