Nhị Thập Anh Hào:Thời gian Copy

28/11/2023

Nhị Thập Anh Hào:Thời gian Copy

Bổn trang xin thông báo thời gian copy nhân vật giải đấu Nhị Thập Anh Hào

  • Vòng Loại
    • Thời gian copy: Bảo trì ngày 30-11-2023
    • Kiểm tra đấu trường : 12:00 ngày 1-12 tới 12:00 ngày 2-12-2023
  • Vòng Chung Kết
    • Thời gian copy lần 2: Bảo trì ngày 7-2-2023
    • Kiểm tra đấu trường: 12:00 ngày 8-12 tới 24:00 ngày 8-12-2023