THDNB Lần 4: Cụm 2 kiểm tra đấu trường

23/12/2022

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Lần 4: Cụm 2 kiểm tra đấu trường

Bổn trang xin thông báo thời gian kiểm tra đấu trường của cụm 2!!

 • Thời gian kiểm tra đấu trường nhận vật phẩm và cấp độ
  • Thời gian: 14:00 ngày 23-12 tới 24:00 ngày 25-12
 • Danh sách thành viên bang hội đăng ký:(xem tại đây)
 • Lưu ý:
  • Mỗi bang hội chỉ đưa nhân vật vào bang hội tối đa 50 người
  • Mỗi tài khoản tham gia chỉ tạo được 1 nhân vật cấp 180 để vào bang ( sau khi kết thúc kiểm tra đấu trường hệ thống )
  • Các ban hội vi phạm các đều trên sẽ bị xử thua và không được phần thưởng của giải đấu
  • Qua thời gian này các thành viên tham gia thi đấu trong cụm 2 sẽ không nhận được vật phẩm hỗ trợ trang bị và cấp độ

VLTK2005 Kính Báo