THDNB Lần 4: Lịch Thi Đấu Chung Kết

26/12/2022

THDNB Lần 4: Lịch Thi Đấu Chung Kết

Bổn trang xin thông báo lịch thi đấu vòng Chung Kết của giải đấu THDNB Lần 4!!

 • Thời gian copy vòng Chung Kết Cụm 1:
  • Bảo trì định kỳ 26-12-2022
 • Đối với máy chủ Cụm 2:
  • Thời gian nhận Bang Hội: Sau bảo trì định kỳ ngày 26-12-2022

 • Máy Chủ S5 cụm 1:
  • Các người chơi trùng sinh 1
   • Người chơi cấp độ 150 tới 154 trùng sinh 1 sẽ tiến hành hỗ trợ lên cấp 155 trùng sinh 1
  • Lưu ý:
   • Các người chơi thỏa điều kiện vui lòng liên hệ fanpage để hỗ trợ vấn đề này

VLTK2005 Kính Báo