VLMC 6: Lịch thi đấu vòng ngũ tuyệt

08/07/2024

Thân gửi chư vị cao thủ!

BTC giải VLMC lần 6 xin thông báo lịch thi đấu giải chi tiết:

 • Thời gian copy nhân vật vòng ngũ tuyệt: 16h10 08-07-2024 (bảo trì định kỳ)
 • Thời gian kiểm tra nhân vật trong đấu trường: 12h00 09-07-2024 đến 12h00 10/07/2024
 • Thời gian thi đấu vòng ngũ tuyệt S2: từ 19h00 ngày thứ 4 - 10/07/2024
 • Thời gian thi đấu vòng ngũ tuyệt S8: từ 19h00 ngày thứ 5 - 11/07/2024
 • Thời gian thi đấu vòng ngũ tuyệt S11: từ 19h00 ngày thứ 6 - 12/07/2024
 • Thời gian thi đấu vòng thập tuyệt S13: từ 14h00 ngày thứ 7 và chủ nhật - 13/07/2024 và 14/07/2024

Vòng chung kết:

 • Thời gian copy nhân vật vòng chung kết: 16h10 ngày 15/07/2024 (Bảo trì định kỳ) ==> Dời sang bảo trì ngày 16/07/2024
 • Thời gian kiểm tra nhân vật trong đấu trường: 18h00 16-07-2024 đến 12h00 18/07/2024
 • Thời gian thi đấu vòng chung kết S13: từ 19h00 ngày thứ 5 - 18/07/2024
 • Thời gian thi đấu vòng chung kết S11: từ 19h00 ngày thứ 6 - 19/07/2024
 • Thời gian thi đấu vòng chung kết S8: từ 19h00 ngày thứ 7 - 20/07/2024
 • Thời gian thi đấu vòng chung kết S2: từ 19h00 chủ nhật - 21/07/2024

Lịch thi đấu cụm S2: Ngày 10/07/2024

Lịch thi đấu cụm S8: Ngày 11/07/2024

Lịch thi đấu cụm S11: Ngày 12/07/2024

Lịch thi đấu cụm S13: Ngày 13/07/2024 và 14/07/2024

 • Ngày 13/07/2024:

 • Ngày 14/07/2024:

Mong chư vị cao thủ lưu ý thời gian thi đấu của chiến đội bản thân!

Lịch thi đấu vòng chung kết BTC sẽ cập nhật vào tin sau!