VLMC Lần 5: S2 Kết Quả Vòng Ngũ Tuyệt

25/07/2023

VLMC Lần 5: S2 Kết Quả Vòng Ngũ Tuyệt

 • Xếp Hạng

 • Lưu Ý:
  • Trận Thúy Yên Số trận thắng 3 đội như nhau, sẽ được tính chỉ số phụ sát thương
   • Trận Thúy Yên 1 và Thúy Yên 2
    • Sát Thương Thúy Yên 1: 15155
    • Sát Thương Thúy Yên 2: 129927
   • Trận Thúy Yên 2 và Thúy Yên 3
    • Sát Thương Thúy Yên 2: 81071 
    • Sát Thương Thúy Yên 3: 93792
   • Trận Thúy Yên 1 và Thúy Yên 3
    • Sát Thương Thúy Yên 1: 133242
    • Sát Thương Thúy Yên 3: 131407
  • So Sánh về hiệu số phụ: Thúy Yên 2  tổng sát thương cao nhất
 • Kết Quả

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trên fanpage để được giải đáp

VLTK2005 Kính Báo!!!