VLMC lần 6: Danh sách tham gia vòng loại trực tiếp

05/07/2024

Thân gửi chư vị!

Võ Lâm Minh Chủ lần 6 đã hoàn tất vòng loại trong máy chủ: Liên đấu cao cấp - Đơn đấu môn phái

Ban tổ chức thân gửi danh sách:

  • Top 5 cao thủ tham gia vòng Ngũ Tuyệt tại đấu trường của máy chủ S2 - S8 và S11.
  • Top 10 cấp độ môn phái của máy chủ S13.

Các vị cao thủ vui lòng kiểm tra danh sách, sau 12h00 ngày 08-07-2024 Ban tổ chức sẽ chốt danh sách và tiến hành copy vào đấu trường:

  • Máy chủ S2:

  • Máy chủ S8:

  • Máy chủ S11:

  • Máy chủ S13: Top 10 môn phái

Lưu ý:

  • Thời gian kiểm tra danh sách: hạn chót 12h00 ngày 08-07-2024
  • Thời gian copy nhân vật vòng Ngũ Tuyệt S2-8-11: 16h05 bảo trì ngày 08-07-2024
  • Thời gian copy nhân vật vòng Thập Cường S13: 16h05 bảo trì ngày 08-07-2024

Ban Tổ chức VLMC lần 6 kính bút!