HÀNH SƠN: HÀNH HIỆP LỆNH

31/03/2024

PHẬT SƠN: HÀNH HIỆP LỆNH

 • Thời gian: Từ ngày 06/04/2024đến ngày 24h00 ngày 30/04/2024
 • Giới thiệu:
  • Đây là hoạt động hỗ trợ cho người chơi giai đoạn đầu của vltk2005
  • Thông qua đánh quái vật từ cấp 1x => 9x (đúng cấp độ) sẽ nhận được vật phẩm: Hành Hiệp Lệnh (khoá) và Không Khóa, bản đồ càng cao tỉ lệ ra càng thấp
  • Sử dụng vật phẩm Hành Hiệp lệnh nhận được kinh nghiệm (không cộng dồn) tuỳ theo cấp độ của nhân vật.
  • Dùng vật phẩm có thể đổi được bí kíp kỹ năng 90 của các môn phái và các trang bị định quốc khoá vĩnh viễn.
 • Vật phẩm liên quan:

 • Công thức đổi vật phẩm

Lưu ý: Từ cấp 60 không thể sử dụng vật phẩm Hành Hiệp Lệnh

VLTK2005 Kính Báo