Hành Sơn: Kết quả sự kiện đua top Phú Hộ

25/04/2024

Thân gửi chư vị đồng đạo máy chủ Hành Sơn!

Sự kiện đua top Phú Hộ của máy chủ Hành Sơn đã kết thúc và kết quả được lấy vào bảo trì ngày 11/04/2024. 

Xin chúc mừng các phú hộ của vùng đất mới Hành Sơn

Phần thưởng sẽ được trao sau bảo trì thứ 2, ngày 29/04/2024.

 

Bổn trang kính bút!