Phật Sơn: Kết quả đua top cấp độ

12/03/2023

Thân gửi chư vị cao thủ!

Vùng đất mới Phật Sơnđã được chư vị đồng đạo khai hoang, trải qua các ngày tranh đua quyết liệt đã xuất hiện các vị cao thủ kiệt xuất, bứt phá về đẳng cấp! Bổn trang xin chúc mừng 10 vị cao thủ đã đạt được đẳng cấp cao nhất máy chủ Long Giang, đồng thời 3 chư vị đẳng cấp cao nhất của từng môn phái! Các người chơi ở các môn phái không đủ cấp 90 để cập nhật trên câm nang tân thủ sẽ được bổn trang ghi nhận từ hệ thống

  • Thời gian ghi nhận Top: Bảo trì ngày 09/03/2023
    • Top cao Thủ

 

 

  • Top môn phái Hệ Kim

  • Top môn phái Hệ Thủy

  • Top môn phái Hệ Mộc

  • Top môn phái Hệ Thổ

  • Top môn phái Hệ Hỏa

 

  • Thời gian trao thưởng sự kiện đua top level: Sau bảo trì ngày 16/03/2023 tới 24:00 ngày 19-03-2023
  • NPC: Lễ quan

Một lần nữa xin chúc mừng các chư vị cao thủ!

Bổn trang mong muốn Phật Sơn  sẽ là nơi anh tài hội tụ và chư vị cao thủ tranh tài!

VLTK2005 kính bút!