10:00 03/04 ALPHA TEST MÁY CHỦ MỚI HÀNH SƠN

31/03/2024

10:00 03/04 ALPHA TEST MÁY CHỦ MỚI HÀNH SƠN

Bổn trang xin thông báo thời gian alpha test máy chủ mới HÀNH SƠN!

 • THỜI GIAN ALPHA TEST: 10:00 ngày 3-4-2024 tới 12:000 ngày 5-4-2024
 • NỘI DUNG ALPHA TEST
  • Test phiên bản mới của auto TinhLaGi(TLG)
  • Một số nội dung dành cho người chơi mới hoàn toản trải nghiệm VLTK2005
  • Tính năng Tống Kim: mỗi 2 giờ sẽ có 1 trận, bắt đầu từ 0h50 báo danh (giờ lẻ)
  • Boss Hoàng Kim Môn Phái: 10 Boss Hoàng Kim sẽ xuất hiện ở bản đồ Cổng Biện Kinh – Nam
  • Hoa Sơn Loạn Chiến: mỗi 2 giờ sẽ có 1 trận, bắt đầu từ 0h báo danh (giờ chẵn)
  • Nhận hỗ trợ vật phẩm và trang bị để dễ dàng trải nghiệm

VLTK2005 KÍNH BÁO!