Nội dung cập nhật ngày 29-09

28/09/2023

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành dời bảo trì nâng cấp hệ thống vào ngày mai: 29/09/2023

Thời gian bảo trì:

  •  15:05 - 18h00 ngày 29-09-2023

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ

 

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật BIG UPDATE Tháng 9-2023

Mong chư vi thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

 

VLTK CTC kính bút!