Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 02-05

14/04/2024

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống 02-05-2024

Thời gian bảo trì:

 •  16:05 - 18h00 ngày 02-05-2024

Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ

.

Nội Dung Cập Nhật

 • Tất cả máy chủ:
  • Sự kiện Tri Ân Sinh Nhật VLTK2005 6 Tuổi
   • Tiến hành cho đổi thiệp sinh nhật tại NPC Quản Lý Sự Kiện
 • Máy Chủ S13
  • Mở tính năng Liên Đấu Sơ Cấp
   • Cấp độ tham gia: 100 trở lên
  • Mở chức năng ghép ngựa tại NPC Lễ Quan

Mong chư vi thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

 

VLTK CTC kính bút!