Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 24-06

24/06/2024

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống 24-06-2024

Thời gian bảo trì:

  •  15:05 - 18:00 ngày 24-06-2024
    • Tất cả máy chủ

.

Nội dung cập nhật

Mong chư vi thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!