Kết quả Tuần 2: Bang Hội Tuyệt Đỉnh Lần 7

29/12/2023

Sự kiện: Bang Hội Tuyệt Đỉnh

Bổn trang cập nhật kết quả Tuần 2 của Sự Kiện:

  • Tất cả máy chủ:

 

 

Trên đây là kết quả tạm thời sau 2 tuần sự kiện, mong các bang hội tiếp tục cố gắng phát huy cũng như tăng thêm thành tích cho bang hội của mình!

Thông tin sự kiện chi tiết: tại đây

VLTK2005 kính bút!