Kết quả Tuần 3: Bang Hội Tuyệt Đỉnh Lần 7

03/01/2024

Sự kiện: Bang Hội Tuyệt Đỉnh

Bổn trang cập nhật kết quả Tuần 3 của Sự Kiện:

  • Tất cả máy chủ:

  • Xếp Hạng sau 3 tuần

 

 

Trên đây là kết quả  sau 3 tuần sự kiện, moị thắc mắc vui lòng liên hệ kênh fanpage để hỗ trợ

Thông tin sự kiện chi tiết: tại đây

VLTK2005 kính bút!