S8: Thông Báo Thời Gian Ra Mắt Trùng Sinh 2

26/12/2023

Thông Báo Lộ Trình Cập Nhật Trùng Sinh 2

Chào các chư vị nhân sĩ,

Bổn trang xin thông báo về lộ trình mới về vấn đề trùng sinh 2 tại máy chủ S8

 • Thời gian trùng sinh: Bảo trì định kỳ ngày 28-12-2023
 • Lưu ý trùng sinh:
  • ​Phần thưởng Trùng Sinh 1 cấp 200:
   • Nhất Kỷ Càn Khôn Phù: 2 cái (Tăng kỹ năng võ công vốn có: +1 trong 30 ngày)
   • Hào quang trùng sinh (Hạn sử dụng: 30 ngày)
   • Trang Sức Trùng Sinh Sơ Cấp (Hạn sử dụng: 30 ngày)
  • Vật phẩm liên quan sau trùng sinh có thể sử dụng:
   • Thiên Sơn Tuyết Liên: đẳng cấp sử dụng từ 10 tới 90, mỗi lần trùng sinh dùng được 1 lần ( Ví dụ. chưa trùng sinh dùng 1 lần, trùng sinh 1 dùng được 1 lần, trùng sinh 2 dùng được 1 lần)
   • Các loại chân đơn exp:
    • Huyền Chân Đơn mỗi tháng sử dụng được các loại chân đơn 1 tỷ 5 EXP
    • Tử Kim Chân Dơn, Hoàng Chân Đơn 2 tháng mới sử dụng được các loại chân đơn 2 tỷ EXP
   • Lệnh Bài Huynh Đệ Tương Phùng
    • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ được hỗ trợ 1 lần trong tất cả giai đoạn trùng sinh. Có thể làm tiếp nhiệm vụ khi chưa làm hết
  • EXP dư khi trùng sinh:
   • EXP dư sẽ được hổ trợ lại khi các nhân vật vào bảo trì kế tiếp ngày 02-01-2024
  • Phần thưởng điểm khi trùng sinh ( xem tại đây)
  • Điều kiện trùng sinh
   • Tháo tất cả trang bị trên người
   • Hoàn thành nhiệm vũ dã tẩu
   • Hoàn thành liên đấu
   • Tiền vạn
   • Vật phẩm trùng sinh
  • Vật phẩm cần khi tiến hành trùng sinh 2
   • Cấp độ Trùng Sinh 1 từ 180 tới 200
   • Sử dụng Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật-Cơ Sở Thiên
   • Nộp Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật-Đại Thừa Tâm Pháp
   • Ngân Lượng: 50.000 vạn

VLTK2005 Kính Báo!!!