Sự kiện Tri Ân Đầu Năm: Kết Quả

22/02/2024

Sự kiện Tri Ân Đầu Năm: Kết Quả

  • Bổn trang xin thông báo kết sự kiện tri ân đầu năm:
    • Thời Gian nhận thưởng:
      • Bảo trì thứ 2 ngày 26-02-2024
    • NPC nhận thưởng: Lễ Quan
    • Kết Quả:

Mọi thắc mắc các chư vị vui lòng liên hệ fanpage để được hỗ trợ

VLTK2005 Kính Báo!!!