THDNB Lần 5: Thông Báo và Kết Quả

05/02/2024

THDNB Lần 5: Thông Báo và Kết Quả

Bổn trang xin thông báo kết quả của giải đấu THDNB Lần 5

 • Cụm 1: Xếp hạng và Kết Quả
  • Hạng 1: Bang Hội Tình
  • Hạng 2: Bang Hội Minh Giáo
  • Hạng 3: Bang Hội Tụ

 • Cụm 2: Thông Báo tại Vòng Chung Kết
  • Giải đấu hiện tại tạm hoãn , thời gian thông báo tiếp tục và các điều chỉnh thay đổi sẽ được bổn trang thông báo trong giai đoạn tiếp theo
  • Nguyên Nhân: thông báo nội dung thay đổi trên tin trang chủ không đồng bộ gây ra sự cố hiểu nhầm tạo nhân vật khi thi đấu
  • Các bang hội tham gia thi đấu tại Cụm 2 sẽ có phần quà hỗ trợ riêng cho các bang hội tham gia

VLTK2005 Kính Báo