S13: Mở Thất Thành Đại Chiến

17/06/2024

Thất Thành Đại Chiến

 

Giới thiệu: Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn mới và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi thiên tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình. Đặc biệt, hoạt động này sẽ mở ở cả 7 thành thị, và mỗi bang hội có thể chiếm 1 hoặc nhiều thành thị khác nhau, giúp cho bang hội có thểm thu nhập từ nhiều thành

 • NPC liên quan

 • Vật Phẩm Liên Quan

 • Cách Thức Tham Gia
  • Thời gian báo danh: 18h00 - 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
  • Phí báo danh: 2000 khiêu chiến lệnh và 2000 vạn /1 lần.
  • Đối tượng báo danh: Chỉ Bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.
  • Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.
  • Thất Thành Đại Chiến: 20h30 - 21h30.

 • Lưu ý:
  • Nhân vật vào bang dưới 1 ngày sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.
  • Bang hội đã chiếm thành từ Thất Thành Đại Chiến của tuần trước sẽ không cần báo danh cho tuần kế tiếp
  • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
  • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).
  • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
  • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
  • Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất tử.
  • Khi nhân vật "về thành dưỡng sức" sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương gần nhất
 • Quy tắc chiêm thành và long trụ
  • Mỗi bản đồ tương ứng với 1 Long Trụ

 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).
 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.

 • Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ, đồng nghĩa với việc có thể chiếm được 1 hoặc nhiều thành thị
 • Tính năng Thiên Tử:
  • Nếu Lâm An và Biện Kinh được 2 bang hội khác nhau chiếm được: Sẽ diễn ra Quốc Chiến Thiên Tử vào thứ 2 hàng tuần
  • Nếu 1 bang chiếm được cả Lâm An và Biện Kinh: Sẽ không diễn ra Quốc Chiến Thiên Tử. Và đúng thời gian quy định thì bang chủ chỉ cần đến NPC để đăng cơ và nhận phần thưởng Thiên Tử

 

 • Phần thưởng chiếm Long Trụ
  • Hệ số thưởng nhận được sẽ phụ thuộc vào Long Trụ của từng thành.

 • Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu bang hội chiếm và thủ được nhiều Long Trụ của nhiều thành thỏa điều kiện thời gian (Ví dụ: Bang A chiếm và thủ được Long Trụ của Biện Kinh trong 5 phút thì hệ số thưởng là 4. Sau đó Bang A lại chiếm và thủ được Long Trụ của Dương Châu trong 5 phút thì hệ số thưởng của bang là 4+1=5)
 • Cùng 1 Long Trụ của 1 thành, bang hội có thể nhận nhiều lần hệ số thưởng khi nhiều lần tái chiếm và thủ Long Trụ đó thỏa điều kiện thời gian. (Ví dụ: Bang A chiếm và thủ được Long Trụ của Lâm An trong 5 phút thì hệ số thưởng là 3. Sau đó Bang A bị mất Long Trụ này rồi kế tiếp tái chiếm lại và thủ Long Trụ này trong 5 phút thì hệ số thưởng lúc này là 3+3=6)
 • Nếu 1 bang hội chiếm 1 trụ của 1 thành trong thời gian 10 phút hoăc hơn nữa thì cũng chỉ nhận được 1 lần phần thưởng của Long trụ đó. (Ví dụ: Bang A chiếm và thủ được Long Trụ của Biện Kinh liên tục trong 10 phút hoặc hơn thì vẫn chỉ nhận được hệ số thưởng là 4)
 • Nhân vật online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Kết thúc trận chiến nếu bang có hệ số thưởng là “N” thì chỉ những thành viên trong bang có điểm tích lũy từ 30 trở lên mới có thể nhận phần thưởng ở NPC Xa Phu Công Thành. Phần thưởng đồng thời nhận được là:
  • Phần thưởng điểm kinh nghiệm = N * 2,500,000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
  • Phần thưởng vật phẩm: sẽ có xác suất N*2/M nhận được 1 Vệ Trụ Lễ Bao (Với M là tổng số thành viên trong bang có điểm tích lũy từ 30 trở lên mà hệ thống ghi nhận sau khi kết thúc trận chiến).
 • Lưu ý: Mỗi thành viên chỉ nhận được tối đa 1 Vệ Trụ Lễ Bao.
 • Phần thưởng từng thành : chỉ có bang chủ nhận được

 • Lưu ý
  • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
  • Phần thưởng này chỉ có bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành. Tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
  • Mỗi lần nhận thưởng bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành sẽ bị khấu trừ tương ứng.
  • Để nhận các phần thưởng là Công Thành Lễ Bao và Vệ Trụ Lễ Bao, người chơi cần:

+ Hành trang phải còn 60 ô trống.

+ Mỗi lần nhận cách 5 phút.

+ Thời gian nhận: Sau khi kết thúc công thành là 21h30 đến 23h50 cùng ngày (Sau 23h50 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa)

 • Phần thưởng Công Thành Lễ Bao:
  • sử dụng ngẫu nhiên nhận được:
   • Máy chủ S2 và S5:

 

 • Máy Chủ S8,S11

 • Máy Chủ S13

 • Phần Thưởng Vệ Trụ Lễ Bao: sử dụng ngẫu nhiên nhận được
  • Máy Chủ S2, S5:

 

 • Máy Chủ S8, S11

 • Máy Chủ S13

 

 

 

VLTK2005 kính bút!