VLMC 6: Thông báo danh sách Vòng loại trong máy chủ

03/07/2024

Thân gửi chư vị cao thủ!

BTC đã xác định được danh sách top liên đấu môn phái trong từng máy chủ S1 - S8 - S11

Tuy nhiên 1 số môn phái không liên đấu đủ Top 5, do đó sẽ tiến hành lấy trong danh sách top 10 cao thủ của môn phái:

  • Top 5 liên đấu trong máy chủ thiếu bao nhiêu nhân vật, sẽ bổ sung từ top level của môn phái đó, ưu tiên từ top 1 trở xuống, đến khi đủ 5 nhân vật.

Thời gian xác định danh sách nhân vật bổ sung cho máy chủ S1 - S8 - S11 top 10 cao thủ môn phái của S13: bảo trì 04/07/2024

Ban tổ chức giải đấu VLMC lần 6!