Giải Đấu Song Hùng: Danh Sách Đăng Ký

25/03/2021

Thân gửi chư vị anh hùng!
Thế giới võ lâm thật rộng lớn và đầy rẫy những anh tài. Có những cao thủ Thiên Nhẫn Giáo tay cầm thương, cưỡi chiến mã rồi tung hoành nơi Trường Bạch, có những anh hùng Thiên Vương cầm song chùy lầm lũy luyện công nơi Sa Mạc hay những thiếu nữ Nga My chăm chỉ nâng khăn sửa túi cho vị quân tử mà nàng ngưỡng mộ. Cũng có những chiến binh ngày đêm rèn luyện võ công nơi chiến trường Tống Kim đầy hiểm nguy. Và còn rất rất nhiều những cao thủ đang ẩn mình tu luyện võ nghệ, tất cả chỉ để mong một ngày thành danh trên con đường võ học.

 • Thời gian copy nhân vật vào đấu trường: Bảo trì ngày 08-04-2021
 • Danh sách Đăng Ký:

 • NPC đăng ký: Sứ giả Song Hùng tại trung tâm Phượng Tường
 • Thời gian thi đấu: Dự Kiến tháng 3 và tháng 4 -2021
 • Điều kiện đăng ký:
  • Máy chủ S1234: Đẳng cấp 190 trở lên hoặc trùng sinh 1
  • Máy chủ S567: Đẳng cấp 180 trở lên
  • Máy chủ S8: Đẳng cấp 150 trở lên
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể tham gia chiến đội trong 1 thời điểm
 • Điều kiện chiến đối:
  • Chiến đội tối đa: 2 nhân vật
  • Các nhân vật chỉ tham gia được 1 đội
  • Mỗi đội chỉ được tối đa 1 môn phái: Ví dụ có 1 môn phái Thiếu Lâm thì có thể 1 môn phái Thiên Vương hoặc Nga mi hoặc vài phái khác. Không thể có 2 môn phái Thiếu Lâm
  • Đội Trưởng có thể đuổi các thành viên khác
 • Hình thức thi đấu: sẽ được công bố chi tiết khi có danh sách đăng ký
 • Bản đồ thi đấu: Công Bình Tử
 • Máy chủ: Đấu Trường
 • Giải Thưởng
  • Trang bị Hoàng Kim đặc trưng cho giải đấu Song Hùng
  • Trang sức giải đấu Song Hùng
  • Tiền Đồng
  • Vòng Sáng Danh Hiệu
  • Trang bị hồng ảnh, an bang
  • Một số vật phẩm tăng EXP
  • Một số vật phẩm đặc trưng riêng cho giải đấu
 • Chú Ý:
  • Đội trưởng sẽ là người thành lập và đặt tên cho chiến đội. Sau đó sẽ tổ đội với từng thành viên để gia nhập đội
  • Có thể xem danh sách thành viên trong chiến đội tại NPC Sứ Giả Song Hùng
  • Đội trưởng có thể kick bất cứ thành viên nào khỏi chiến đội
  • Thành viên có quyền tự rời khỏi chiến đội