Đoán Hoa Đăng

11/04/2018

Chư vị bằng hữu thân mến!

Để tiếp sức thêm cho con đường bôn tẩu của chư vị, Bổn Trại giới thiệu hoạt động mới: Đoán Hoa Đăng. Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian diễn ra:

  • Đợt 1: Từ 14h35 - 15h35
  • Đợt 2: Từ 20h05 - 21h05
Điều kiện: Nhân vật đẳng cấp 90 trở lên
Cách thức tham gia:
  • Bắt đầu mỗi đợt hoa đăng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở xung quanh 8 bản đồ thôn trấn
  • Cứ cách 15 phút hoa đăng sẽ xuất hiện 1 lần.
  • Đối thoại với 1 hoa đăng sẽ xuất hiện 1 câu hỏi và các câu trả lời tương ứng dưới dạng trắc nghiệm.
  • Chọn 1 câu trả lời trong số các câu đó. Trả lời đúng sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 1 câu hỏi và các câu trả lời. Nếu trả lời đúng nữa sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 1 câu hỏi và các câu trả lời.
  • Nếu trả lời đúng 3 câu hỏi liên tiếp sẽ nhận được phần thưởng: 100.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn), đồng thời hoa đăng sẽ biến mất.
  • Trả lời sai 1 câu hỏi bất kỳ thì hoa đăng sẽ biến mất.
  • Mỗi nhân vật có thể đoán nhiều Hoa Đăng nhưng chỉ có thể nhận thưởng tối đa 20 lần/ngày

Ngoài việc nhận được phần thưởng exp, Bổn Trạn thân chúc chư vị bằng hữu tích lũy thêm được nhiều kiến thức thông qua những câu hỏi của Đoán Hoa Đăng!