Hành Sơn: Hướng dẫn Auto_TLG

31/03/2024

HƯỚNG DẪN AUTO_TLG

 

I. Giới thiệu:

 • Auto_TLG sẽ xuất hiện shortcut trên màn hình desktop khi chạy autoupdate game (launcher.exe)
 • Chạy Auto_TLG.exe bằng quyền administrator!
 • Auto_TLG có tất cả 6 tab chức năng:

Phục hồi:

   • Cài đặt chế độ bơm sinh lực, bơm nội lực, thổ địa phù.
   • Kiểm soát hành trang.
   • Thoát game theo điều kiện đã cài đặt

Luyện công:

Di chuyển:

  • Tự do: tự tìm quái đánh gần nhân vật (theo khoảng cách đã cài đặt ở ô “Tự đánh”).
  • Toạ đô: di chuyển theo toạ độ đã cài đặt bên Tab: Toạ Độ.
  • Quanh điểm: tự đánh quái quanh điểm.

Tự đánh: stick vào ô tự đánh, nhân vật sẽ tìm đến quái theo khoảng cách cài đặt ở ô kế bên và cách thức di chuyển bên trên để đánh quái.

Tiếp cận: Khoảng cách nhân vật di chuyển lại gần quái vật để đánh.

Theo sau:

  • Cài đặt theo sau nhân vật tuỳ chọn.
  • Đội trưởng: Nếu không có nhân vật chỉ định, nhân vật sẽ đi theo đội trưởng.
  • Tìm đến nhân vật đội trưởng ở cùng máy và cùng bản đồ.

Nhặt đồ: Lưu ý phải stick vào ô “Nhặt tiền và đặc phẩm”

  • Lựa chọn theo nhu cầu:

  • Lọc đồ: áp dụng cho “ Nhặt đồ theo thuộc tính”

 • Bán đồ: dùng để bán các trang bị nhặt được không cần thiết:
  • Cài đặt thuộc tính 2 (OPT2: Min) và thuộc tính 1 (OPT1: Max) để giữ lại các trang bị có giá trị hơn MIN
  • Lưu ý:
   • chỉ số Min phải thấp hơn chỉ số MAX
   • Chỉ số Max phải cao hơn hoặc bằng số bình thường của thuộc tính đó (ví dụ: sinh lực >= 200)

Chiêu Hỗ Trợ:

  • Hỗ trợ buff trấn phái hoặc các kỹ năng buff cho nhân vật.
  • Cài đặt kỹ năng đi luyện công.
  • Luân chuyển kỹ năng theo thời gian cài đặt.
  • Cài đặt Nga Mi sử dụng bơm máu, bơm cho cả tổ đội.

Tab Điều khiển: Điều khiển chính nhân vật thực hiện: luyện công hay làm dã tẩu cũng như các thao tác khi train.

  • Luyện công: Stick chọn thì nhân vật sẽ đi luyện công theo các cài đặt ở tab Toạ Độ và Tab Luyện công.
  • Hành trang: cài đặt các thông số khi về thành:
   • Rút tiền, giữ tiền khi quay lại bản đồ luyện công.
   • Bán vật phẩm.
   • Sửa đồ và sắp xếp đồ trong hành trang.
   • Cất vật phẩm vào rương.
   • Mua thuốc, thổ địa phù
   • Di chuyển về bản đồ luyện công
   • Các cài đặt hỗ trợ: nhận danh vọng, phúc duyên ở Võ lâm truyền nhân. Nộp khiêu chiến lệnh ở xa phu công thành.

  • Tự Làm Dã Tẩu: Nhân vật sẽ tự tiến hành làm chuỗi nhiệm vụ dã tẩu theo cài đặt bên Tab Dã Tẩu.
  • Tổ đội: cài đặt nhân vật lập tổ đội hoặc tham gia tổ đội của người chơi khác.
  • Tự Vệ: cài đặt các thao tác cơ bản khi bị đồ sát hoặc cừu sát.

  • Các chức năng nhặt đồ và loại bỏ đồ không nhặt.
  • Cài đặt hẹn giờ tắt máy hoặc thoát game.

Toạ độ: Cài đặt các toạ độ di chuyển ở bản đồ nhất định được cài đặt ở tab Điều Khiển (hành trang).

 • Quây quái: nhân vật di chuyển đến điểm trước sau đó quây quái vật lại mới bắt đầu đánh.
 • Ghi toạ độ: Có hướng dẫn ghi trực tiếp trên auto.

Tab Dã Tẩu:

  • Cài đặt nhân vật tự thực hiện nhiệm vụ dã tẩu:

  • Các thao tác bao gồm: tự làm, nhờ chủ, huỷ bỏ hoặc dùng Dã Tẩu lệnh bài để hoàn thành.
  • Cài đặt lấy vật phẩm từ rương: theo nhiệm vụ trả lại hay không trả lại vật phẩm.
  • Khi không hoàn thành nhiệm vụ: (trường hợp ví dụ: tìm vật phẩm nhưng không tìm được để mua)
   • Thoát game, tiếp tục luyện công, sử dụng Dã Tẩu lệnh bài
  • Thiết lập chi tiết Mở rộng:
   • Chi tiết nhận thưởng.
   • Giá tiền mua vật phẩm và thành đi tìm mua.
   • Bản đồ làm nhiệm vụ mật chí và đồ chí.
   • Vật phẩm kinh nghiệm hỗ trợ nhiệm vụ trị kinh nghiệm và đổi phúc duyên.

Tab Tiện Ích:

 • Cài đặt sử dụng vật phẩm theo thời gian chỉ định (đơn vị Phút)
 • Đọc và lưu cấu hình auto.

II. Hướng dẫn cài đặt Auto làm Dã Tẩu:

Cài đặt tab Dã Tẩu:

 • Cài đặt các bước xử lý nhiệm vụ dã tẩu:
  • Tự làm
  • Nhờ chủ
  • Huỷ bỏ
  • Dùng lệnh bài

 • Cài đặt nhiệm vụ tìm vật phẩm: có thể lấy từ trong rương hay không:

  • 4 ô stick ý nghĩa là khi nhận nhiệm vụ tìm vật phẩm (không trả lại hoặc trả lại) thì ưu tiên sẽ tìm trong rương của nhân vật trước, nếu không sẽ đi tìm mua.
  • Nếu không stick cả 4 ô thì nhân vật sẽ đi mua vật phẩm mà không lấy từ rương.
 • Cài đặt bổ sung:

  • Khi nhiệm vụ không thể hoàn thành (ví dụ trị exp, hoặc tìm vật phẩm không có): có thể stick ô tự dụng Dã Tẩu Lệnh Bài, nếu có trong rương thì nhân vật sẽ sử dụng để hoàn thành
  • Nếu không có Dã tẩu lệnh bài lựa chọn: tiếp tục luyện công để nhân vật lên bãi treo máy luyện cấp.
  • Hoàn thành 40 dã tẩu: chọn luyện công, đứng yên hoặc thoát game.

 • Mở rộng:
  • Nhận thưởng: thiết lập giá tiền càng cao thì nhân vật sẽ nhận thưởng ưu tiên cao hơn.

  • Mua đồ: chọn thành sẽ ghé thăm để mua đồ bằng cách stick vào ô thành đó. Thiết lập giá tiền mua cho phù hợp.

  • Mật chí: thiết lập Lựa chọn các bản đồ bỏ qua nhiệm vụ đồ chí/ mật chí

  • Exp/PD:
   • Thiết lập tự đổi Phúc duyên ở  thần bí Thương nhân tương dương.

   • Thiết lập sử dụng vật phẩm khi làm nhiệm vụ trị kinh nghiệm. Có thể bổ sung them vật phẩm để trong hành trang.

Cài đặt TAB điều khiển:

 • Stick ô Tự làm dã tẩu:

 • Stick ô Tổ đội: PT tất cả để khi làm nhiệm vụ nhận lời mời tổ đội từ các nhân vật khác.

 • Hành trang:
  • Cần phải cài đặt hành trang để nhân vật mua sinh lực và nội lực.
  • Cài đặt giữ tiền vạn để mua vật phẩm làm nhiệm vụ (nên để cao tầm 50v).