Lôi đài Công Bình Tử

11/04/2018

 

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi

Cách thức tham gia:

 • NPC báo danh: Công Bình Tử ở Thành Đô, Dương Châu, Tương Dương
 • Cách bước báo danh:
  • Trước khi đến đăng ký thi đấu phải thành lập tổ đội và người đội trưởng sẽ phụ trách việc đăng ký vào lôi đài
  • Đối thoại với NPC Công Bình Tử và chọn "Được thôi" để báo danh

  • Các hình thức thi đấu: Đội trường sẽ chọn 1 hình thức thi đấu phù hợp:

 • Nếu muốn thi đấu theo đội thì có thể chọn hình thức thi đấu gồm từ 2 đến 8 thành viên trong một đội.
 • Sau thời gian quy định các cặp đấu phải thành lập tổ đội và đến báo danh với NPC Công Bình Tử để được vào thi đấu.
 • Sau khi đối thoại với Công Bình Tử phải nhập số hiệu của trận đấu (ví dụ: 1234) mới được đưa vào đấu trường.
 • Quá thời gian quy định, tổ đội nào không có người vào lôi đài thì sẽ bị xử thua.