Nâng cấp Mặt Nạ Ngũ Hành

03/12/2020

Thân gửi chư vị đồng đạo!

Mặt nạ Ngũ Hành đã được giới thiệu đến chư vị từ tính năng Hoa Sơn Loạn Chiến (cấp 1), Big Update lần này Bổn trang giới thiệu đến chư vị phương thức nâng cấp Mặt Nạ Ngũ Hành đến cấp 8.

 • Giới hạn máy chủ:
  • Máy chủ S2: Mở mặt nạ cấp 8
  • Máy chủ S5: Mở mặt nạ cấp 7
  • Máy chủ S8: Mở mặt nạ cấp 3

Thuộc tính chi tiết đối với các cấp mặt nạ Ngũ Hành:

Mặt nạ từ cấp 4 trở lên sẽ có sát thương, các đồng đạo cần lựa chọn thuộc tính khi nâng cấp:

 

Công thức nâng cấp: 

 • Lưu ý:
  • Mặt nạ ngũ hành cấp 4 không hạn sử dụng khi nâng cấp 5 vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái không hạn sử dụng
  • Không nâng cấp được mặt nạ khóa khi lên cấp 5
  • Không được để trùng các loại mặt nạ cấp 4
  • Mặt nạ cấp 4 chỉ lên được mặt nạ 5 ngẫu nhiên
  • Mặt nạ cấp 4 max opt(Từ Giải Đấu) chỉ lên được mặt nạ cấp 5 max opt. Với công thức ghép dành cho mặt nạ max opt giải đấu.
  • Mặt nạ max opt cấp 4 thường không phải từ giải đấu ra thì không thể áp dụng công thức nâng cấp từ giải đấu
  • Mặt nạ cấp 4 có hạn sử dụng khi nâng cấp lên cấp 5 mặc định có hạn sử dụng là 7 ngày

 

Các vật phẩm liên quan:

Lưu ý về hạn sử dụng Mặt Nạ Ngũ Hành:

 • Mặt nạ Ngũ Hành cấp 1 khi ghép thành công sẽ hạn sử dụng 14 ngày.
 • Mặt nạ Ngũ Hành cấp 2 trở lên khi nâng cấp thành công sẽ hạn sử dụng 7 ngày.
 • Mặt Nạ Ngũ hành có thể gia hạn thêm 7 ngày hoặc 30 ngày khi sử dụng Ngũ Hành Thạch tương ứng cấp độ.
 • Sử dụng Ngũ hành Thạch sẽ gia hạn mặt nạ thêm 7 ngày hoặc 30 ngày kể từ lúc sử dụng ngũ hành thạch (tương tự trang bị Hồng Ảnh)

Bổn trang kính bút