Giải Đấu Tam Hùng: Kết Quả Chung Kết

09/05/2022

Giải Đấu Tam Hùng: Kết Quả Chung Kết

 • Bổn trang xin thông báo kết quả Chung Kết giải đấu Tam Hùng. Xin chúc mừng 4 chiến đội dành danh hiệu cao nhất trong giải đấu
  • Máy Chủ S2: DTH
  • Máy chủ S5: HotGirl
  • Máy Chủ S8:  íìõãéê
  • Máy Chủ S10:  Ga1
 • Thời gian trao thưởng:
  • Bảo trì ngày 12-05-2022
  • Trao trực tiếp vào tài khoản của đội trưởng
  • Lựa chọn: Phần thưởng Thần mã các chư vị đội trưởng liên hệ trực tiếp trên fanpage để chọn thuộc tính ngựa cho chiến đội mình

 

VLTK2005 Kính Báo