Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Lần 3: Thông Báo Trao Thưởng

23/01/2022

Thông Báo Trao Thưởng

Mùa giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang đã kết thúc tốt đẹp.Bổn trang xin chúc mừng tập thể 3 bang hội đã dành giải Quán Quân

 • Cụm 1: Bang Hội Tình
 • Cụm 2: Bang Hội Nam Tống
 • Cụm 3: Bang Hội Ngạo Thế

Bổn trang xin thông báo với các chư vị Bang Chủ của các Bang Hội một số lưu ý như sau:

 • Danh Sách Lựa Chọn Phần Thưởng:

 • Thời gian trao thưởng:
 • Bảo trì ngày 24-01-2022
 • Lựa chọn phần thưởng
  • Phần thưởng Hoàng Kim và các vật phẩm khác sẽ gửi trực tiếp vào id của bang chủ. 
  • Riêng Hạng 3 Phần Thưởng Chiến Mã Thuộc Tính cấp 8 sẽ nhận tại Lễ Quan 
  • Mọi thắc mắc quý bang chủ vui lòng liên hệ qua fanpage... ( chỉ tiếp nhận ý kiến của bang chủ đạt giải )
  • Chỉ trao cho các bang chủ đã đăng ký lúc đầu, các trường hợp chuyển vị kiện cáo BĐH sẽ không xử lý 
  • Các phần thưởng trang bị HKMP chỉ số max opt ( trừ opt hút nội lực hoặc sinh lực chỉ số sẽ nhận được ngẫu nhiên từ hệ thống)
  • Hình ảnh minh họa về trang bị

 

VLTK2005 Kính Bút