THDNB Lần 4: Thông Báo Thời Gian Copy Vòng Bảng

12/12/2022

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Lần 4: Thông Báo Thời Gian Copy Vòng Bảng

Bổn trang xin thông báo thời gian copy Vòng Bảng có sự thay đổi như sau các chư vị vui lòng thông cảm về sự thay đổi này!!!

  • Thời gian tiến hành copy vòng bảng chỉ diễn ra tại máy chủ S2 và S5. Các máy chủ còn lại chỉ có 1 bang báo danh nên sẽ tiến hành copy vào đấu trường trong vòng Chung Kết
    • Thời gian copy: 16:05 bảo trì ngày 15-12 
  • Danh sách thành viên bang hội đăng ký:(xem tại đây)
  • Thời gian chi tiết lịch đấu vòng bảng giữa 2 máy chủ S2 và S5 sẽ được thông báo trong các bản tin tiếp theo

VLTK2005 Kính Báo