VLMC Lần 4: Thời gian Copy và Thi Đấu (Lưu Ý)

04/07/2022

Giải Đấu Võ Lâm Minh Chủ Lần 4: Lưu Ý

 • Bổn trang xin thông báo những lưu ý dành cho các chư vị chuẩn bị tham gia giải đấu Võ Lâm Minh Chủ Lần 4 !!!
 • Vòng Ngũ Tuyệt
  • Thời gian copy vòng Ngũ Tuyệt: 
   • Bảo trì định kỳ ngày 11-07-2022
  • Thời gian thi đấu từ ngày 15-07 tới ngày 18-07-2022
 • Vòng Thập Đại Môn Phái
  • Thời gian copy vòng Thập Đại
   • Bảo trì định kỳ ngày 28-07-2022
  • Thời gian thi đấu từ ngày 30-07 và 31-07-200
 • ​​​​​​​Lưu ý:
  • ​​​​​​​Không được đổi tên trước và sau trong giải đấu Liên Đấu để hệ thống cập nhật thông tin chính xác nhất
  • Đối với các trường hợp các môn phái không đủ người tham gia liên đấu hoặc cố tình không tham gia liên đấu để các người chơi khác không được tham gia Võ Lâm Minh chủ ( dưới 5 người) sẽ được bổn trang xét theo điều kiện như sau
   • Lấy top cấp độ hiện tại khi võ lâm liên đấu kết thúc ( tính 5 vị trí cao nhất)
   • Phải thỏa điều kiện cấp độ tham gia liên đấu cao cấp
    • Máy Chủ S2 và S5
     • Chưa trùng sinh: cấp 200 trở lên
     • Trùng Sinh 1: cấp 150 trở lên
     • Trùng Sinh 2: cấp 130 trở lên
   • Ví dụ: Môn Phái Thiếu Lâm có 4 người chơi  đủ điều kiện tham gia liên đấu cao cấp 
    • Trường hợp 1: có 3 người chơi tham gia liên đấu và 1 người chơi không tham gia --> Bổn Trang sẽ lấy xếp hạng 1 2 3 của top liên đấu và người chơi còn lại trong mục cấp độ
    • Trường hợp 2: không có người chơi tham gia liên đấu --> Bổn trang sẽ lấy xếp hạng Top cấp độ để ưu tiên vị trí 1,2,3,4

VLTK2005 Kính Báo!!!