Phát Lộc Đầu Năm

[Từ 05/01/2023 đến 11/01/2023]

Tóm tắt Sự Kiện

Cấp độ tham gia: 80 trở lên

- Đánh quái ở các bản đồ 80 trở lên sẽ nhận được Hạt Giống và Thùng Nước.

- Có thể mua Phân Bón và Thuốc Trừ Sâu tại NPC Quản Lý Sự Kiện.

- Khi chăm sóc cây sẽ nhận được điểm chăm sóc, tùy vào điểm chăm sóc mà khi thu hoạch sẽ nhận được Trái Thiên Lộc và Trái Tài Lộc tương ứng.

- Giới hạn chăm sóc cho mỗi cây : 5 lần tưới nước, 5 lần bón phân, 5 lần bắt sâu.

- Sử dụng Trái Thiên Lộc và Trái Tài Lộc sẽ nhận được kinh nghiệm khác nhau.

- Khi sử dụng 2 loại Trái Thiên Lộc và Trái Tài Lộc đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng.

Nội dung Chi Tiết

NPC Sự Kiện

Tên NPC Hình Ảnh Ghi Chú
Trứng Vàng

Vị trí: Trung Tâm Biện Kinh
Chức năng:
- Mua Phân Bón, Thuốc Trừ Sâu
- Nhận thưởng khi sử dụng vật phẩm
- Chức năng này chỉ hoạt động đến 24:00 11/01/2023

Vật Phẩm Liên Quan

STT Tên vật phẩm Mô tả
1 Hạt Giống

Tính chất:
- Nguồn gốc: Đánh quái ở bản đồ cấp 80 trở lên
- Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng Dùng để trồng cây phát lộc
Hạn tồn tại: 24:00 11/01/2023

2 Thùng Nước

Tính chất:
- Nguồn gốc: Đánh quái ở bản đồ cấp 80 trở lên
- Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng Dùng để tưới nước cây phát lộc<
Hạn tồn tại: 24:00 11/01/2023

3 Phân Bón

Tính chất:
- Nguồn gốc: Mua tại NPC Sự Kiện
- Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
- Giá: 5 vạn lượng
- Giá S11: 2 vạn lượng
Chức năng:
- Sử dụng Dùng để bón phân cây phát lộc
Hạn tồn tại: 24:00 11/01/2023

4 Thuốc Trừ sâu

Tính chất:
- Nguồn gốc: Mua tại NPC Sự Kiện
- Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
- Giá:3 tiền đồng
Chức năng:
- Sử dụng Dùng để diệt sâu bọ cây phát lộc
Hạn tồn tại: 24:00 11/01/2023

5 Trái Thiên Lộc

Tính chất:
- Nguồn gốc: Thu hoạch ở cây phát lộc
- Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng Sử dụng nhận được EXP
Hạn tồn tại: 24:00 11/01/2023

6 Trái Tài Lộc

Tính chất:
- Nguồn gốc: Thu hoạch ở cây phát lộc
- Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng Sử dụng nhận được EXP
Hạn tồn tại: 24:00 11/01/2023

Giai đoạn trồng cây

Quá Trình Hình ảnh Thời Gian Tình Trạng
Bước 1: Tưới Nước Cây Phát Lộc Non: Giây Thứ 1 - 20

- Chỉ có thể tưới nước, mỗi lần tưới nước tốn 1 thùng nước và nhận được 3 điểm chăm sóc.

- Giới hạn tưới 5 lần/cây.

Bước 2: Bón Phân Cây Phát Lộc Sinh Trưởng: Giây Thứ 21 - 40

- Chỉ có thể bón phân, mỗi lần bón phân tốn 1 phân bón và nhận được ngẫu nhiên điểm chăm sóc.

- Có tỉ lệ ngẫu nhiên nhận được từ 4 tới 6 điểm.

- Giới hạn tưới 5 lần/cây.

Bước 3: Diệt Sâu Bọ Cây Phát Lộc Sinh Trưởng: Giây Thứ 41 - 60

- Chỉ có thể bắt sâu, mỗi lần bắt sâu tốn 1 thuốc trừ sâu và nhận được ngẫu nhiên điểm chăm sóc.

- Có tỉ lệ ngẫu nhiên nhận được từ 10 tới 14 điểm.

- Giới hạn tưới 5 lần/cây.

Bước 4:Thu Hoạch Cây Phát Lộc Trưởng Thành: Giây Thứ 61 - 80

- Tiến độ thu hoạch.

- Cây sẽ mất sau giây thứ 81.

    Lưu Ý:
  • Mỗi lần bắt sâu, tưới nước, bón phân sẽ có thanh trượt 1
  • Mỗi cây trồng cách nhau 10s
  • Chỉ trồng được trong thành thị
  • Cây mình trồng người khác không thể thu hoạc

Quy Tắc Nhận Điểm Thưởng Cây Phát Lộc

Điểm Chăm Sóc Phần Thưởng
0 đến 19 điểm Không có phần thưởng
20 đến 29 điểm 1 Trái Thiên Lộc
30 đến 50 điểm 2 Trái Thiên Lộc
51 đến 79 điểm 6 Trái Thiên Lộc
80 đến 99 điểm 3 Trái Thiên Lộc + 3 Trái Tài Lộc
100 điểm trở lên 3 Trái Thiên Lộc + 5 Trái Tài Lộc

hoiucvltk2005 kính báo !

Phần Thưởng EXP: Các Loại Trái

Tên vật phẩm Tỷ lệ Phần Thưởng
S2 và S5 S8 và S10 S11
Trái Thiên Lộc Chắc Chắn Nhận 4.000.000 2.000.000 300.000
Trái Tài Lộc Ngẫu Nhiên Nhận 6.000.000 3.000.000 500.000
7.000.000 3.500.000 800.000
8.000.000 4.000.000 1.000.000
10.000.000 5.000.000 1.200.000

Giới hạn EXP: Các Loại Trái

Tên vật phẩm Giới Hạn EXP
S2 và S5 S8 và S10 S11
Trái Thiên Lộc 1.500.000.000 900.000.000 200.000.000
Trái Tài Lộc 4.000.000.000 2.500.000.000 1.000.000.000

Phần Thưởng Đạt Mốc: Trái Tài Lộc

Máy Chủ S2 và S5

Trái Tài Lộc Vật Phẩm Số Lượng Hạn Sử Dụng Tính chất
100 Thiết La Hán 20
Đại Lực Hoàn 20
Phi Tốc Hoàn 20
Nguyên Bảo 5 Khóa
200 Dã Tẩu Lệnh Bài 5
Bảo Rương cẩm Thạch 1 24:00 ngày 14-01-2023
Tứ Linh Bảo Rương 2 24:00 ngày 14-1-2023
Nguyên Bảo 10 Khóa
350 Mảnh Mặt Nạ Ngũ Hành 1
Nguyên Bảo 10 Khóa
450 Mảnh bí Quyết Hoàng Kim Ngẫu Nhiên (Từ 1 tới 8) 1
Nguyên Bảo 20 Khóa

Máy Chủ S8 và S10

Trái Tài Lộc Vật Phẩm Số Lượng Hạn Sử Dụng Tính chất
100 Thiết La Hán 20
Đại Lực Hoàn 20
Phi Tốc Hoàn 20
200 Dã Tẩu Lệnh Bài 5
Bảo Rương cẩm Thạch 1 24:00 ngày 14-1-2023
Tứ Linh Bảo Rương 2 24:00 ngày 14-1-2023
350 Mảnh Mặt Nạ Ngũ Hành 1
Tứ Linh Bảo Rương 2 24:00 ngày 14-1-2023
450 Bắc Đẩu Thuần Mã Thuật 1
Tứ Linh Bảo Rương 2 24:00 ngày 14-1-2023
Mảnh Mặt Nạ Ngũ Hành 1

Máy Chủ S11

Trái Tài Lộc Vật Phẩm Số Lượng Hạn Sử Dụng Tính chất
100 Thiết La Hán 20
Đại Lực Hoàn 20
Phi Tốc Hoàn 20
200 Dã Tẩu Lệnh Bài 5
Bảo Rương Hoàng Kim 2 24:00 ngày 14-1-2023
Tứ Linh Bảo Rương 2
350 Bảo Rương Cẩm Thạch 1 24:00 ngày 14-1-2023
Bảo Rương Hoàng Kim 2 24:00 ngày 14-1-2023
Dã Tẩu Lệnh Bài 5
450 Mật Lệnh Sát Thủ 5
Bảo Rương Cẩm Thạch 2 24:00 ngày 14-1-2023

Khi Sử Dụng Max EXP trái Tài Lộc và Thiên Lộc

Máy Chủ S2 và S5

Tên Vật Phẩm Số Lượng Hạn Sử Dụng
Mảnh mặt nạ ngũ hành 1
Mảnh Bí Quyết Hoàng Kim Ngẫu Nhiên ( Từ 1 tới 8) 2
Tứ Linh Bảo Rương 5 24:00 ngày 14-1-2023
Viêm Đế Đồ Đằng 5
EXP 300.000.000

Máy Chủ S8 và S10

Tên Vật Phẩm Số Lượng Hạn Sử Dụng
Mảnh mặt nạ ngũ hành 1
Bắc Đẩu Thuần Mã Thuật 2
Viêm Đế Đồ Đằng 5
Tứ Linh Bảo Rương 5 24:00 ngày 14-1-2023
EXP 200.000.000

Máy Chủ S11

Tên Vật Phẩm Số Lượng Hạn Sử Dụng
Kim Quang Lệnh 1
Mật Lệnh Sát Thủ 5
Bảo Rương Cẩm Thạch 2
EXP 100.000.000

hoiucvltk2005 kính báo !

Nhân Đôi EXP Dã Tẩu

[Từ 05/01/2023 đến 11/01/2023]

Đối Tượng: Tất cả người chơi máy chủ

Thời Gian Sự Kiện: 05/01/2023 đến 11/01/2023

NPC Sự Kiện

Tên NPC Hình Ảnh Ghi Chú
Dã Tẩu

Vị trí:Tất cả thành thị và thôn trấn
Chức năng:
- Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Chi Tiết Sự Kiện

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi làm nhiệm vụ dã tẩu sẽ nhận được thêm 100% số điểm kinh nghiệm khi trả nhiệm vụ

- Điểm kinh nghiệm này là điểm kinh nghiệm gốc của nhiệm vụ, phần thưởng thêm của hiệu ứng Huân Công sẽ tính riêng

- Điểm kinh nghiệm khi đó sẽ tính như sau:[Điểm kinh nghiệm gốc] + [Điểm thưởng hiệu ứng Huân Công] + [Điểm thưởng của sự kiện]

- Như vậy nếu nhân vật có hiệu ứng Huân Công thì sẽ nhận được kinh nghiệm gấp 3 lần bình thường

B1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dung