Khánh Sơn: Kết quả đua top cấp độ

30/12/2021

Thân gửi chư vị cao thủ!

Vùng đất mới Khánh Sơn đã được chư vị đồng đạo khai hoang, trải qua các ngày tranh đua quyết liệt đã xuất hiện các vị cao thủ kiệt xuất, bứt phá về đẳng cấp! Bổn trang xin chúc mừng 10 vị cao thủ đã đạt được đẳng cấp cao nhất máy chủ Bảo Sơn, đồng thời 3 chư vị đẳng cấp cao nhất của từng môn phái!

 • Thời gian ghi nhận Top: Bảo trì ngày 30/12/2021
  • Top cao Thủ

 

 • Top môn phái Thiếu Lâm

 • Top môn phái Thiên Vương

 • Top môn phái Đường Môn

 • Top môn phái Ngũ Độc

 • Top môn phái Nga Mi

 • Top môn phái Thúy Yên

 • Top môn phái Cái Bang

 • Top môn phái Thiên Nhẫn

 • Top môn phái Võ Đang

 • Top môn phái Côn Luân

 

 • Thời gian trao thưởng sự kiện đua top level: Sau bảo trì ngày 06/01/2022 tới 24:00 ngày 09-1-2022
 • NPC: Lễ quan
 • Đua Top Cao Thủ (xem tại đây)
 • Đua Top Môn Phái (xem tại đây)

Một lần nữa xin chúc mừng các chư vị cao thủ!

Bổn trang mong muốn Tung Sơn sẽ là nơi anh tài hội tụ và chư vị cao thủ tranh tài!

VLTK2005 kính bút!