Long Giang: Lộ Trình Cập Nhật

28/08/2022

Long Giang: Lộ Trình Cập Nhật

Bổn trang xin gửi tới các chư vị lộ trình cập nhật tại máy chủ Long Giang.

  • Đây là lộ trình dự kiến tiếp theo, có thể thêm hoặc bớt 1 số tính năng để phù hợp 

VLTK2005 Kính Báo!!!!