Khánh Sơn: Mở Tính năng Vượt Ải

20/01/2022

Giới thiệu nhiệm vụ

Nhiệm vụ vượt ải đưa người chơi vào một cuộc chinh phục mạo hiểm với 28 cửa ải. Mỗi cửa ải đã được bày bố một hệ thống quái vật dày đặc xuất hiện theo từng thuộc tính ngũ hành. Trong một khoảng thời gian quy định, người chơi cùng đồng đội phải phối hợp với nhau vượt qua tất cả các cửa ải để nhận điểm kinh nghiệm cùng phần thưởng xứng đáng.

Một số quái vật mà bạn "đụng độ" khi vượt ải đầu tiên

  

 

Điều kiện tham gia:

 • Đội trưởng mang theo 2 Sát Thủ Giản cấp 90, thuộc tính tùy ý
 • Mỗi tổ đội phải có ít nhất 4 người
 • Nhân vật cấp 90 trở lên mới được tham gia
 • Mỗi thành viên trong nhóm cần 2 vạn lượng để báo danh

Cách thức báo danh

 • Cứ đầu mỗi giờ, hệ thống sẽ thông báo và cho báo danh, thời gian báo danh là 5 phút, thời gian nhiệm vụ là 30 phút.
 • Người chơi tự thành lập tổ đội với nhau, cử đội trưởng đến gặp Nhiếp Thí Trần tại thất đại thành thị
 • Tại mỗi lần vượt ải, mỗi thành thị chỉ cho phép 2 tổ đội báo danh

Ghi chú

 • Nếu số người trong đội ngũ đã đông đủ tại một thành thị nào đó, các bạn hãy đến các thành thị khác để thử.

 

Tiến hành nhiệm vụ

 • Sau khi báo danh thành công, tất cả các thành viên trong đội được đưa đến cửa ải tương ứng và đợi đến khi nhiệm vụ bắt đầu.
 • Trong một khoảng thời gian quy định, tổ đội phải vượt qua 28 cửa ải. Thời gian vượt ải càng ngắn, phần thưởng càng nhiều và có giá trị.
 • Sau 30 phút, mỗi thành viên của tổ đội hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận rất nhiều điểm kinh nghiệm và những phần thưởng ngẫu nhiên.

Ghi chú

 • Khi đang vượt ải, nếu người chơi chết hoặc rời mạng, nhiệm vụ lập tức kết thúc và người chơi được đưa trở về địa điểm báo danh.
 • Khi tất cả thành viên trong tổ đội chết thì nhiệm vụ xem như kết thúc.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể báo danh 1 lần/ngày

Phần thưởng:

 • Điểm thưởng Exp được phân chia thành 2 nhóm:
  • Cấp 90 -119
  • Cấp 120 trở lên: Điểm thưởng cao hơn
 • Trong quá trình tham gia, chư vị có thể nhận được Đại Bổ Thần đan (sử dụng sẽ nhận được 1.000.000 Exp) và Thập toàn Đại bổ thần đan (sử dụng sẽ nhận được 10.000.000 Exp) 
 • Giới hạn sử dụng tối đa của Đại Bổ Thần đan và Thập toàn Đại bổ thần đan: 30.000.000 Exp/ngày