Trồng Cây Thiên Tuế

[Từ 29/09/2022 đến 05/10/2022]

Tóm tắt Sự Kiện

Cấp độ tham gia: 100 trở lên

- Hàng ngày người chơi có thể đối thoại với NPC Quản Lý Sự Kiện để mua Hạt Thiên Tuế và Hạt Thiên Tuế Siêu Cấp.

- Hạt Thiên Tuế có giá khác nhau theo từng server, mỗi ngày mỗi nhân vật sử dụng được tối đa 20 Hạt.

- Ngoài ra người chơi có thể mua Hạt Thiên Tuế Siêu Cấp , dùng tiền đồng để mua, mỗi ngày mỗi nhân vật có thể sử dụng tối đa 5 Hạt này.

- Hạt có thể trồng trong khu vực an toàn của các thành thị và thôn trấn bằng cách nhấp phải vào vật phẩm. Vị trí trồng không được gần các NPC như Xa Phu, Rương Chứa Đồ, Tạp Hóa, Hiệu Thuốc v.v

- Mỗi loại Hạt sẽ có xác suất trồng được các loại cây khác nhau với những phần thưởng EXP tương ứng

- Hạt do người chơi nào trồng thì chỉ người đó được quyền nhận thưởng, người chơi khác sẽ không thể nhận được phần thưởng đó.

Nội dung Chi Tiết

NPC Sự Kiện

Tên NPC Hình Ảnh Ghi Chú
Quản Lý Sự Kiện

Vị trí: Trung Tâm Biện Kinh
Chức năng:
- Mua Hạt Thiên Tuế
- Chức năng này chỉ hoạt động đến 24:00 05/10/2022

Vật Phẩm Liên Quan

STT Tên vật phẩm Mô tả
1 Hạt Thiên Tuế

Tính chất:
- Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng nhận được các loại cây Thiên Tuế
Hạn tồn tại: 24:00 05/10/2022

2 Hạt Thiên Tuế Siêu Cấp

Tính chất:
- Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng nhận được các loại cây Thiên Tuế
Hạn tồn tại: 24:00 05/10/2022

Giá Bán

Tên vật phẩm Máy Chủ Giá Bán
Hạt Thiên Tuế S2 và S5 20 vạn lượng
S8 và S10 10 vạn lượng
S11-Long Giang 5 vạn lượng
Hạt Thiên Tuế Siêu Cấp Tất cả máy chủ 20 tiền đồng

Mô tả các bước sử dụng

Tên Đạo Cụ Các Bước Ghi Chú
Hạt Thiên Tuế và Hạt Thiên Tuế Siêu Cấp Bắt Đầu Trồng Cách Trồng: nhấp chuột phải để trồng cây
Điều kiện: Chỉ trồng được ở thành thị và thôn trấn
Cây Phát Triển Thời gian phát triển:30 giây
Giây thứ 1 – giây thứ 15: hình dáng cây con
Giây thứ 15 – giây thứ 30: cây lớn hơn
Giây thứ 30 : cây lớn và có hoa nhiều
Nhận quà Thời gian nhận quà:30 giây
Giây thứ 30 – giây thứ 60: nhấp chuột vào cây để nhận quà
Giây thứ 61 trở đi cây sẽ tự động biến mất

Các loại cây Thiên Tuế: khi sử dụng hạt

Nguyên Liệu Tên Cây Tỷ Lệ
Hạt Thiên Tuế Cây Thiên Tuế An Lành Ngẫu nhiên nhận
Cây Thiên Tuế Hạnh Phúc
Cây Thiên Tuế Thịnh Vượng
Hạt Thiên Tuế siêu cấp Cây Thiên Tuế Ngàn Năm Ngẫu nhiên nhận
Cây Thiên Tuế Nguyệt Thần
Cây Thiên Tuế Hoàng Kim
Cây Thiên Tuế Bạch Kim

VLTK2005 kính báo !

Phần Thưởng: các loại cây Thiên Tuế

Cụm Máy Chủ S2 và S5

Tên Cây Phần Thưởng Số Lượng
Cây Thiên Tuế An Lành 5.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Hạnh Phúc 6.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Thịnh Vượng 8.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Ngàn Năm 35.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Nguyệt Thần 40.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Hoàng Kim 60.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Bạch Kim 250.000.000 EXP 1

Máy Chủ Bảo Sơn và Khánh Sơn

Tên Cây Phần Thưởng Số Lượng
Cây Thiên Tuế An Lành 3.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Hạnh Phúc 4.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Thịnh Vượng 5.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Ngàn Năm 25.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Nguyệt Thần 30.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Hoàng Kim 50.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Bạch Kim 200.000.000 EXP 1

Máy Chủ Long Giang

Tên Cây Phần Thưởng Số Lượng
Cây Thiên Tuế An Lành 600.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Hạnh Phúc 1.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Thịnh Vượng 2.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Ngàn Năm 5.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Nguyệt Thần 10.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Hoàng Kim 15.000.000 EXP 1
Cây Thiên Tuế Bạch Kim 50.000.000 EXP 1

VLTK2005 kính báo !

Nhân Đôi EXP Dã Tẩu

[Từ 29/09/2022 đến 05/10/2022]

Đối Tượng: Tất cả người chơi máy chủ

NPC Sự Kiện

Tên NPC Hình Ảnh Ghi Chú
Dã Tẩu

Vị trí:Tất cả thành thị và thôn trấn
Chức năng:
- Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Chi Tiết Sự Kiện

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi làm nhiệm vụ dã tẩu sẽ nhận được thêm 100% số điểm kinh nghiệm khi trả nhiệm vụ

- Điểm kinh nghiệm này là điểm kinh nghiệm gốc của nhiệm vụ, phần thưởng thêm của hiệu ứng Huân Công sẽ tính riêng

- Điểm kinh nghiệm khi đó sẽ tính như sau:[Điểm kinh nghiệm gốc] + [Điểm thưởng hiệu ứng Huân Công] + [Điểm thưởng của sự kiện]

- Như vậy nếu nhân vật có hiệu ứng Huân Công thì sẽ nhận được kinh nghiệm gấp 3 lần bình thường

B1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dung