Thông tin tài khoản

Mẹo bảo vệ tài khoản

  1. Kiểm tra kỹ tên miền website: "hoiucvltk2005.me"
  2. Không dùng chung tài khoản
  3. Cập nhật số điện thoại
  4. Chỉ nhắn tin tới tổng đài theo hướng dẫn trực tiếp từ website