Bảo trì định kì nâng cấp hệ thống ngày 21-08

21/08/2023

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

 •  16:05 - 18h00 ngày 21-08-2023

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ

 • Nội dung cập nhật
  • Máy Chủ S2 và S5
   • Cập nhật nâng cấp trang bị Độc Cô giải đấu VLMC lần 5
   • Cập nhật Đấu Giá Đại Sư Tháng 8
  • Máy Chủ S8:
   • Cập nhật Đấu Giá Đại Sư Tháng 8

Mong chư vi thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

 

VLTK CTC kính bút!