Bảo trì định kỳ cập nhật sự kiện 08-09

08/09/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

  • 15h00 - 18h00 ngày 08-09. ( Long Giang 16:05 Bảo trì)

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Nội dung cập nhật:

  • Tất cả máy chủ:
    • Cập nhật sự kiện Trung Thu
  • Máy chủ Long Giang:
    • Trao thưởng sự kiện: Đua Top Bang Hội
      • Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp vào tài khoản của 3 bang chủ có xếp hạng cao nhất

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!