Bảo trì định kỳ cập nhật sự kiện 12-12

12/12/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

 • 15:00- 18h00 ngày 12-12-2022

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ

Nội dung cập nhật

 • Tất Cả máy chủ
  • Cập nhật sự kiện Giáng Sinh:
  • Quà đền bù sự cố mạng
   • Thời gian nhận thưởng : bảo trì ngày 12-12-2022 tới  24:0015-12-2022
   • Điều kiện: thỏa điều kiện yêu cầu
   • Nhận tại NPC Lễ Quan
   • Quà đền bù

VLTK CTC kính bút!