Bảo trì định kỳ cập nhật sự kiện 22-08

22/08/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

  • 15h00 - 18h00 ngày 22-08-2022 

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ

Nội dung cập nhật

  • Tất cả máy chủ:
    • Cập nhật sự kiện Đại Lễ Quốc Khánh 2-9
  • Máy Chủ S11:
    • Mở tính năng Phong Lăng Độ

Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!