Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 08-07

01/07/2024

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống 08-07-2024

Thời gian bảo trì:

  •  16:05 - 18:00 ngày 08-07-2024
    • Tất cả máy chủ

.

Nội dung cập nhật

- Copy nhân vật tham gia giải đấu VLMC 6

Mong chư vi thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!