Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 15-12

15/12/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Copy nhân vật tham gia THDNB cho cụm máy chủ S1234 và S567

Thời gian bảo trì:

  • 16:05- 18h00 ngày 15-12-2022

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ

 

VLTK CTC kính bút!