Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 20-06

20/06/2024

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống 20-06-2024

Thời gian bảo trì:

  •  16:05 - 18h00 ngày 20-06-2024

Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ

.

Mong chư vi thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!