Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 25-08

28/08/2022

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

 • 16h05 - 18h00 ngày 25-08

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ.

Nội dung máy chủ

 • Máy Chủ S11:
  • Trao thưởng đua top cấp độ và môn phái
  • Nhận thưởng tại NPC Lễ Quan
  • Thời gian nhận thưởng: tới 31-08-2022

Nội dung cập nhật tiếp theo: ( Thời gian chi tiết sẽ được bổn trang thông báo trên trang chủ)

 • Máy Chủ S2:
  • Cập nhật tính năng Chiến Trường Tống Kim Long Hổ thay Tính Năng Tống Kim Cao Cấp hiện tại  
   • Hai Bang tham gia MinhGiáo và Tình
   • Để giảm bớt tình trạng thả acc vào hai bên của trận Tống Kim Cao Cấp 21:00
   • Nội dung chi tiết và thời gian bắt đầu sẽ được cập nhật trong thời gian tới
 • Máy Chủ S8:
  • Cập nhật tính năng map mới
  • Cập nhật hoạt động tính năng bang hội: Vận Tiêu Bang
 • Máy Chủ S10:
  • Cập nhật thêm các Boss Mới Hoàng Kim
  • Cập nhật hoạt động tính năng bang hội: Vận Tiêu Bang
  • Cập nhật tính năng map mới
 • Máy Chủ S11:
  • Cập nhật Hái Quả Huy Hoàng
  • Cập nhật tính năng Vượt Ải
  • Cập nhật tính năng Tống Kim

​​

 • Mong chư vị đồng đạo thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!