Bảo trì định kỳ nâng cấp hệ thống 27-06

20/06/2024

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống 27-06-2024

Thời gian bảo trì:

  •  16:05 - 18:00 ngày 27-06-2024
    • Tất cả máy chủ

.

Nội dung cập nhật

Mong chư vi thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!