Bảo trì nâng cấp hệ thống 03-08

03/08/2023

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.

Thời gian bảo trì:

  •  16:05 - 18h00 ngày 03-08-2023

Máy chủ áp dụng: Bảo trì tất cả máy chủ

Nội dung cập nhật:

  • Tất cả máy chủ:
    • Sự kiện tháng 8: Bảo trì ngày 03-08 tới 24:00 ngày 09-08
      • Trồng cây Phát Lộc
      • Nhân Đôi EXP Dã Tẩu

Mong chư vi thông cảm và sắp xếp thời gian bôn tẩu hợp lý!

VLTK CTC kính bút!