Liên Thông Máy Chủ S8 và S9 (New)

21/03/2022

Bổn trang xin thông báo toàn thể nhân sĩ võ lâm ở các máy chủ Bảo Sơn và tung Sơn, sẽ tiến hành liên thông các máy chủ này lại với nhau nhằm tạo sự cọ sát cũng như cạnh tranh hơn giữa các nhân sĩ trong quá trình bôn tẩu.

 • Thời gian tiến hành Liên Thông máy chủ(Thời gian mới) : Bảo trì ngày 31/03/2022 – Từ 12h00 đến 18h30

 • Khi tiến hành sát nhập sẽ có các lưu ý sau:
  • Đăng nhập: Vẫn đăng nhập bằng tên máy chủ cũ (Bảo Sơn-Tung Sơn)
  • Để công bằng cho các bang hội từ cả các máy chủ, các thành thị sẽ trở lại trạng thái [Vô hệ] (chưa có có bang hội chiếm lĩnh, tới ngày thứ 6 trong tuần sẽ tiến hành đánh Thất Thành để kiếm bang hội chiếm thành)
  • Các cao thủ sẽ hoạt động chung ở các tính năng, bản đồ, ...
  • Tên nhân vật nếu trùng nhau sẽ có thêm ký tự @1, @2, …
  • Những tài khoản có nhiều nhân vật (từ 4 - 6 nhân vật) thì ở phía bên phải của “giao diện chọn nhân vật” sẽ có thêm dấu mũi tên nhỏ để chọn nhân vật thứ 4, 5, 6
  • Những cao thủ bị trùng tên và có thêm ký tự @ sẽ được đổi tên nhân vật miễn phí tại NPC Sứ Giả
  • Danh sách hảo hữu, cừu nhân, ... sẽ bị mất, chư vị cần tiến hành hảo hữu lại
  • Điểm tích lũy Tống Kim sẽ trở về 0
  • Thứ hạng của nhân vật sẽ thay đổi.
  • Các chiến đội liên đấu sẽ bị hủy và cần tiến hành lập đội lại
  • Nếu 1 tài khoản có 3 nhân vật ở mỗi máy chủ thì sau khi gộp, tài khoản đó sẽ chứa 6 nhân vật
  • Giới hạn gia nhập thành viên bang hội lên từ 100 tới 200 ( tính luôn ẩn sĩ)
 • Những Hổ Trợ cho máy chủ Tung Sơn khi liên thông máy chủ
  • ​Nhân đôi nhiệm vụ dã tẩu: (Bảo trì ngày 17-01-2022 tới 12:00 31-03-2022)
  • Nhận thưởng hổ trợ cho các người chơi máy chủ Tung Sơn
   • Nhận tại NPC Lễ Quan:
   • Thời gian: (Bảo trì ngày 15-03-2022 tới 31-03-2022)
   • Điều kiện: phải có huân công
   • Giới hạn: mỗi người chơi nhận được 1 lần

 • Hoạt Động Dành Riêng Cho máy chủ Liên Thông
 1. Nhân Đôi EXP Dã Tẩu
 • Thời gian hoạt động: Từ ngày 31/03/2022 đến hết ngày 07/04/2022
 1. Quà tặng Liên thông máy chủ:
 • Các nhân sĩ sẽ được nhận quà tặng liên thông máy chủ
 • NPC nhận : Lễ Quan
 • Chỉ được nhận 1 lần duy nhất
 • Thời gian dòng chọn tồn tại: Từ ngày 31/03/2022 đến hết ngày 07/04/2022

 

Bổn Trang hy vọng việc sát nhập các máy chủ sẽ giúp cho các bang hội có thêm những đối trọng mới, và các cao thủ sẽ có thêm nhiều động lực trong quá trình bôn tẩu giang hồi, hành hiệp trượng nghĩa!

VLTK CTC kính bút!