Long Giang: Kết quả sự kiện đua top Phú Hộ

29/08/2022

Thân gửi chư vị đồng đạo máy chủ Long Giang!

Sự kiện đua top Phú Hộ của máy chủ Long Giang đã kết thúc vào bảo trì ngày 25/08/2022. 

Xin chúc mừng các phú hộ của vùng đất mới Long Giang:

Phần thưởng sẽ được trao sau bảo trì thứ 5, ngày 01/09/2022.

Chi tiết sự kiện xem tại đây!

Bổn trang kính bút!