S2: LỘ TRÌNH RA MẮT TRÙNG SINH (lần 3)

06/01/2023

LỘ TRÌNH RA MẮT TRÙNG SINH (lần 3)

Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, võ học không thể mãi dừng chân ở một điểm, các cao thủ vẫn luôn tiến về phía trước, nơi có tượng đài dành cho các huyền thoại võ lâm minh chủ!

Trường Giang sóng sau sóng trước.

Anh Hùng không phân biệt trước hay sau.

Võ học ai nông ai sâu

Võ lâm minh chủ biết đâu Anh Hùng

Bổn Trang công bố lộ trình cập nhật tính năng Trùng Sinh nhân vật lần thứ 3 để chư vị cùng theo dõi, cụ thể như sau:

 • Thời điểm mở trùng sinh: thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sẽ mở trùng sinh 2
  • Điều kiện 1:Khi máy chủ có 2 nhân vật đạt cấp 200 trùng sinh 2.
  • Điều kiện 2: 21 ngày sau kể từ thời điểm thông báo
   • Đối với người trùng sinh 2 cấp 200 đầu tiên, các điểm EXP dư sẽ được bảo lưu, khi mở trùng sinh 3 sẽ được hỗ trợ lại số điểm EXP dư
 • Điều kiện trùng sinh: Nhân vật đạt cấp 180 trùng sinh 2 trở lên .

Sau khi trùng sinh có thể sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên và các loại Chân Đơn để tăng cấp!

Phần thưởng khi trùng sinh 3:

 

 • Chú thích:
  • Điểm tiềm năng và kỹ năng: Nhân vật sau khi trùng sinh sẽ trở về cấp 10. Vẫn được giữ lại các điểm tiềm năng và kỹ năng từ các loại mật tịch, bánh trái, ... Và được cộng thêm số điểm tương ứng với level khi trùng sinh như ở trên
  • Kỹ năng tối đa : Hiện tại các kỹ năng tối đa là 22 cấp (TS1 cấp 200) (với trấn phái là 32 cấp), sau khi trùng sinh sẽ được tăng thành 23 cấp (trấn phái là 33 cấp). Không áp dụng cho kỹ năng 90 và 120. Riêng nhân vật cấp 190 tới 200 TS1 khi tiến hành TS2 sẽ được tăng 2 cấp, được tăng thành 24 cấp (trấn phái là 34 cấp)
 • Kỹ năng Trùng Sinh 3: sau khi trùng sinh 3 sẽ nhận thêm 1 kỹ năng mới
  • Tên Kỹ năng: Kim Cang Bất Toại
   • Tác dụng ở cấp 1: tăng kháng tất cả và sinh khí
   • Cấp tối đa: 30
   • Cần sử dụng vật phẩm đặc biệt cho kỹ năng này

Các phần thưởng đối với nhân vật đạt cấp 200 trùng sinh 2:

 1. Đối với 2 nhân vật đạt cấp 200 đầu tiên:

Đối với 2 Nhân vật đạt cấp 200 trung sinh 2đầu tiên trong máy chủ sẽ được phần thưởng đặc biệt, vinh danh cho cao thủ có công lực thâm hậu nhất ( Lưu ý sau 21 ngày từ thời điểm thông báo  người chơi trùng sinh thứ 2 không đủ điều kiện sẽ không nhận được thưởng)! Chi tiết:

 1. Đối với các nhân vật đạt cấp 200 tiếp theo:
 • Nhất Kỷ Càn Khôn Phù: 2 cái (Tăng kỹ năng võ công vốn có: +1 trong 30 ngày)
 • Hào quang trùng sinh (Hạn sử dụng: 30 ngày)                                          
 • Tramg Sức cao thủ Sơ Cấp*1
 • Trang sức cao thủ:
  • Siêu Cấp:Tăng công kích kỹ năng 20%, Sinh Khí 200 điểm
  • Cao Cấp: Tăng Công kích kỹ năng 15%,  Sinh Khí 100 điểm
  • Sơ Cấp: Tăng công kích kỹ năng 10%, Sinh Khí 100 điểm

Lưu ý: Nhân vật đạt được cấp 200 TS2 phải nhận thưởng ngay!